Menu
Accountantskantoor - Van Den Bossche & Partners
Financieel & Fiscaal

Financiële-, Fiscale administratie en controle

Opstellen van de tussentijdse cijfers en opmaken van de jaarrekening

Accountantskantoor Van den Bossche gaat verder dan alleen maar het geven en controleren van de (tussentijdse) cijfers en het opmaken van de jaarrekening. De cijfers van uw jaarrekening vertellen heel veel over de financiële toestand van uw onderneming. Accountantskantoor van den Bossche analyseert deze cijfers grondig en bekijkt samen met u, de ondernemer, of er wijzigingen nodig zijn in verband met het beleid van uw onderneming. Na de grondige analyse, helpt Accountantskantoor Van den Bossche u met het formuleren en het opstellen van een nieuw of gewijzigd beleid. Om accuraat te kunnen werken en kort op de bal te spelen, is de analyse van de cijfers cruciaal in het nemen van de juiste acties en beslissingen. Accountantskantoor Van  den Bossche geeft u alle ‘managementinstrumenten’ en ‘managementtools’ in handen.

Controle van jaarrekeningen en verantwoordingen

Eén van de wettelijke verplichtingen van middelgrote- en grote ondernemingen, is dat de jaarrekening moet gecontroleerd worden door een accountant. Ook kleine ondernemingen kunnen hun voordeel halen wanneer ze hun jaarrekening laten controleren. Een controle van de jaarrekening is bijzonder nuttig wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uitbreiding van participaties of verkoop van participaties aan derden. De controle van de jaarrekening kan ook nodig zijn bij een uitbreiding van een financiering. Accountantskantoor Van den Bossche verricht dergelijke jaarrekeningcontroles met oog voor detail. Door een degelijke, vakkundige verslaggeving heeft u als ondernemer, meer slaagkansen (bij uw bank, de aandeelhouders, de belastingen of derden) bij het verwezenlijken van uw doelen, indien u gemotiveerde cijfers kan naar voor schuiven.