Menu
Accountantskantoor - Van Den Bossche & Partners
Administratie

Uw administratieve verplichtingen

Administratieve dienstverlening

De ondernemer laat zijn administratie meer en meer over aan zijn boekhouder/accountant. Daardoor kan de ondernemer zich meer toespitsten op zijn belangrijkste activiteit, namelijk het ondernemen zelf en het besturen van zijn/haar onderneming. Accountantskantoor is een zeer goede partner om uw administratie uit handen te geven. Het accountantskantoor kent alle reglementeringen waaraan een administratie moet voldoen.  Wij verzorgen uw administratie op een correcte, accurate en betrouwbare manier tegen een betaalbaar tarief.

Advisering op het gebied van rechtsvormen

Accountantskantoor Van den Bossche adviseert de ondernemer inzake mogelijke rechtsvormen. In overleg met de ondernemer wordt bekeken of de rechtsvorm nog voldoet aan de wensen van de ondernemer en de huidige marktpositie van de onderneming. Accountantskantoor Van den Bossche treedt ook op als intermediair tussen de ondernemer/onderneming en de notaris.