Menu
Accountantskantoor - Van Den Bossche & Partners

Tarieven

De tarieven die accountants hanteren, worden bepaald door de markt. Accountants kunnen dus hun eigen tarieven bepalen. Bij het bepalen van het honorarium houdt de accountant rekening met de aard en complexiteit van de werkzaamheden, alsook de tijd die nodig is om alle werkzaamheden ter verrichten.  Het uurloon van een assistent, zal lager zijn dan dat van de accountant zelf.  Wat u op jaarbasis zal moeten betalen, hangt af van vele factoren, zoals de besteedde tijd, de ervaring en de kennis van de accountant, de expertise die u vraagt, enz…

De meeste ondernemers beseffen dat zij niet alleen naar de kosten moeten kijken, maar dat een goede evolutie van de opbrengsten minstens zo belangrijk is. U kan bijvoorbeeld een lage accountantsfactuur hebben, maar daartegenover staat een onderneming die zicht niet zo goed ontwikkelt. Misschien zag de accountant zaken over het hoofd, heeft hij minder uren gepresteerd voor uw dossier, maar de tol die u daarvoor betaalt is zeer hoog. Een accountant zorgt ervoor dat uw bedrijft floreert en dat hij uw bedrijf veel meer laat verdienen en besparen, dan dat de accountant kost. ming veel meer verdienen en besparen dan hij kost. Bovendien is de rekening van de accountant fiscaal aftrekbaar.

Er zijn 2 mogelijke situaties

  • U doet uw boekhouding zelf: Er wordt een uurtarief afgesproken voor de uren die Accountantskantoor Van den Bossche presteert.
  • Wij voeren uw boekhouding: Accountantskantoor factureert ofwel op forfaitaire basis, ofwel op basis van uurloon.