Menu
Accountantskantoor - Van Den Bossche & Partners
Advies & begeleiding

Advisering in verband met uw fiscale en/of economische vragen

Fiscale advisering

De fiscale wetgeving wijzigt constant. Voor de ondernemer is het onmogelijk om alle veranderingen bij te houden en deze op een efficiënte manier toe te passen.  Accountantskantoor Van den Bossche beschikt over deskundige belastingadviseurs die een antwoord kunnen formuleren op al uw fiscale vragen. Zij scholen zich voortdurend bij om de nieuwe of gewijzigde wetten onder de knie te krijgen. Op deze manier kunnen de belastingadviseurs van Accountantskantoor Van den Bossche, voor u als ondernemer, een op maat gemaakt advies geven en kunnen ze alle belastingvoordelen optimaal benutten.

Indienen van alle aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Accountantskantoor Van den Bossche is de ideale partner om uw fiscale verplichtingen te vervullen. Samen met u, worden de resultaten van het boekjaar besproken en er worden een aantal adviezen geformuleerd. Na de bespreking stelt Accountantskantoor Van den Bossche de aangiftes inkomstenbelastingen en/of vennootschapsbelasting op en ze worden ook ingediend bij de belastingdiensten. Nadien staat Accountantskantoor voor u klaar om de controle van uw aanslagbiljet uit te voeren en indien nodig, wordt een bezwaarschrift en/of een beroepschrift opgesteld.

Bedrijfseconomische advisering

Om uw zaak rendabel te houden is het zeer belangrijk dat u zich bewust bent van alle cijfers binnen uw onderneming. Accountantskantoor Van den Bossche kan voor uw onderneming kostprijsberekeningen opstellen, alsook volledige ondernemingsplannen, liquiditeits- en/of exploitatiebegrotingen. Er kunnen adviezen geformuleerd worden over het aanboren van nieuwe markten of bedrijfsverplaatsing. Kortom Accountantskantoor Van den Bossche is de ideale partner om al uw bedrijfseconomische vragen te beantwoorden.